Produkcja

Z czego powstają pellety drzewne - wood pellets?
Odpowiedź jest prosta - z trocin czystego drewna i to bez dodawania jakichkolwiek ulepszaczy.  Do produkcji pelletów drzewnych wykorzystuje się surowiec odpadowy z tartaków, stolarni, zakładów drzewnych. Najłatwiejsze jest wykorzystanie czystych, suchych, trocin. Surowiec wykorzystywany do produkcji pelletów nie może zawierać żadnych zanieczyszczeń chemicznych lub mineralnych, takich jak piasek. Materiałem do produkcji pelletów może być każdy rodzaj drewna, pod warunkiem starannego dobrania matryc granulacyjnych. Wbrew potocznym skojarzeniom nieznacznie bardziej kaloryczne są pellety z drewna iglastego.


Powstały materiał ma wysoką wartość energetyczną (ok. 18.000 kJ/kg tj. ok. 4,96 kWh/kg) i spełnia rygorystyczne normy w zakresie wilgotności, zawartości popiołu oraz zawartości pierwiastków obcych. Istniejąca europejska norma w produkcji pelletu (DIN PLUS EN 14961-2) określa gęstość, wytrzymałość, popiół i zawartość pierwiastków obcych.


Proces produkcji pelletu składa się z następujących po sobie etapów:
suszenie surowca – wilgotny surowiec podawany jest do suszarni bębnowej opalanej gotowym wyrobem, gdzie poddawany jest suszeniu do wilgotności ok. 10%, surowiec jest mielony i sprawdzany (na separatorach i sitach) pod kątem zawartości metali i innych elementów obcych, takich jak np. piasek.

prasowanie surowca – suchy i wstępnie przygotowany surowiec podawany jest do prasy pelletującej, gdzie pod wpływem wysokiego ciśnienia nacisku walca na matrycę uzyskiwane są odpowiednie gabaryty produktu, po schłodzeniu pellet nadaje się do pakowania i transportu. Matrycę można wymieniać, co pozwala na zmianę średnicy cylindrycznych otworów, a tym samym produkcję pelletu o różnych rozmiarach. Prasowanie biomasy zwiększa jej temperaturę. Poziom ciśnienia w matrycy należy dostosować do trocin. Ogólnie zbyt niskie ciśnienie może doprowadzić do zablokowania otworów matrycy trocin.


Sam proces granulacji wytwarza sporo ciepła na skutek tarć materiału granulowanego i matrycy.Gdy pellet jest jeszcze ciepły i elastyczny, trafia do urządzenia chłodzącego, gdzie osiąga temperaturę pokojową. Proces chłodzenia zwiększa trwałość pelletu, i tym samym zmniejsza ilość pyłu powstającego w czasie przechowywania i transportu. W przypadku chłodzenia przeciwprądowego, strumień powietrza i pellet poruszają się w swoim kierunku. Pozwala to na stopniowe ochładzanie pelletu, co powoduje mniejsze naprężenia (gwałtowne zmiany mogą ujemnie wpływać na jakość produktu końcowego).Po chłodzeniu pellet trafia na sita pozwalające oddzielić pył i drobne cząsteczki pozostałe z procesu produkcyjnego. Odpady są zawracane ponownie do pelleciarki, natomiast pellet jest magazynowany luzem, lub pakowany w worki, a następnie na palety transportowe.
Wysoką jakość peletu potwierdzają badania
Labolatorium Paliw i Węgli Aktywnych